rủi ro

Hơn 18.000 tấn cà phê gửi kho: Kẻ nói có người nói không

Tại các tỉnh Tây Nguyên, hơn mười năm qua, việc gửi cà phê vào kho các đại lý hay các doanh nghiệp để chờ giá chốt sau đã phát sinh nhiều hệ lụy liên quan đến pháp lý, đến đạo đức kinh doanh... dẫn đến nhiều người bị thiệt hại tài sản, nhiều trường hợp trắng tay, vườn cây bị phát mại do mất khả năng trả nợ vay ngân hàng. 87

51