(23-09-2015) Đồng BRL chìm dìm giá cà phê

Đồng BRL yếu đã dìm giá nhiều loại hàng hóa Brazil có thế mạnh như đường ăn, đậu nành và cà phê. Dự kiến mở cửa giá kỳ hạn robusta London chiều 23-09... 4