Mỹ thắt chặt quy định tài chính

“Thời báo Los Angeles” ngày 12/3 cho biết trong khi kêu gọi các chính phủ nước ngoài thúc đẩy chương trình kích thích kinh tế, chính quyền Obama đã đồng thời cam kết thắt chặt các quy định tài chính