(15-12-2015) Tại sao giá cà phê tệ hại trước ngày FED họp?

Giá sàn kỳ hạn cà phê chè arabica New York đóng cửa giảm 1.30 cts/lb còn 119.90 cts/lb, giá robusta mất 23 USD/tấn còn 1505 USD cơ sở tháng 3-2016. 2