Phát triển đất nước - Tin tức mới nhất về "Phát triển đất nước"

Cập nhật thông tin mới nhất, nhanh nhất và đầy đủ nhất về chủ đề Phát triển đất nước. Mời bà con theo dõi và cùng thảo luận về chủ đề Phát triển đất nước trên Giacaphe.com

Tin tức về "Phát triển đất nước"

Nông dân là lực lượng quan trọng trong phát triển

14/10/2010, 0 phản hồi

Giai cấp nông dân Việt Nam là lực lượng có đóng góp quan trọng nhất, là người sản xuất lương thực, thực phẩm nuôi sống xã hội