Vì một thương hiệu quốc gia cho cà phê Việt Nam

Vinacafé Biên Hòa gia nhập CLB các DN 1.000 tỷ đồng/năm vào năm 2009 và định hướng phát triển trong năm 2010. 1