Đắk Lắk: Nhiều cơ sở chế biến nông sản gây ô nhiễm

Tỉnh Đắk Lắk hiện có hàng loạt cơ sở chế biến nông sản gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng nhưng vẫn chưa được khắc phục.