Kinh doanh cà phê: Nên lập nhật ký mua bán để chống thất thu thuế

Ngành thuế đã và đang triển khai khá nhiều biện pháp chống thất thu thuế đối với lĩnh vực kinh doanh nông sản, đặc biệt là cà phê. 6