Sầu riêng nhập khẩu đổ bộ thị trường Việt

Việt Nam là một trong những vựa sầu riêng lớn trên thế giới. Năm 2022, tuy nhiên, gần đây, các dòng sầu riêng Malaysia và Thái Lan cũng đổ bộ thị trường Việt. 1