Hạn chế doanh nghiệp bán cà phê theo mô hình trừ lùi

Thực hiện đồng bộ các chính sách thu mua, tiêu thụ nông sản, Thứ trưởng Bộ Công thương, ông Nguyễn Thành Biên, trao đổi với phóng viên Báo Đầu tư về những giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp xuất khẩu.