Ngân hàng Thế giới tài trợ 315 triệu USD cho nông nghiệp và giáo dục

Ban Giám đốc Điều hành Ngân hàng Thế giới (WB) vừa phê duyệt khoản tín dụng trị giá 238 triệu USD nhằm hỗ trợ kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp của Việt Nam. 3