Nông sản Việt: Yếu ở thế mạnh

Nông nghiệp vốn được coi là thế mạnh của VN, đặc biệt là đối với cà phê và gạo là hai mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực. Tuy nhiên, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XII, một lần nữa các đại biểu lại chỉ ra những điểm yếu của hai lĩnh vực thế mạnh này. 1