Nông sản Việt: Yếu ở thế mạnh

Nông nghiệp vốn được coi là thế mạnh của Việt Nam, đặc biệt là đối với cà phê và gạo là hai mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực. 1