Kinh nghiệm quản lý rủi ro về giá cà phê tại các nước – Phần 2

Trong bài viết trước tác giả Phương Nguyễn đã gửi đến quý bà con kinh nghiệm quản lý rủi ro trong giá cà phê của 03 nước: Colombia, Costa Rica, Guatemala. Trong bài này, xin mời quý bà con tiếp tục tìm hiểu kinh nghiệm quản lý rủi ro của 3 nước: Ấn Độ, Nicaragua, và Tazania. 2