Nạn khai thác gỗ làm trụ tiêu ở huyện Ea H’leo đáng báo động

Từ đầu năm 2012 đến nay, nạn khai thác gỗ căm xe, cà chít làm trụ tiêu đang diễn ra nóng bỏng trên địa bàn các xã Ea Sol, Ea H’leo, Ea Wy, Cư Amung, Ea Tia, Cư Mốt (huyện Ea H’leo). 1