Khắc phục tình trạng “cà phê Catimor năm được, năm mất”?

Đa số các vườn trồng giống Catimor vùng Cầu Đất đều gặp tình trạng ”năm được – năm mất” mặt dù đã áp dụng nhiều biện pháp thâm canh như bón phân đúng liều lượng,... 25