Yên Bái: Cà phê Catimo về… mo

Chương trình trồng cà phê Catimo ở tỉnh Yên Bái đã tan tành mây khói, hàng chục tỷ đồng bị chôn vùi xuống đất, hàng chục hộ nông dân khuynh gia bại sản vì cây cà phê. 1