ICO - Tổ chức cà phê quốc tế (International Coffee Organization)

ICO (International Coffee Organization) – Tổ chức cà phê Quốc tế.

ICO được thành lập năm 1963, mục tiêu của Tổ chức cà phê Quốc tế là liên kết các quốc gia xuất khẩu cà phê là ngăn chặn suy giảm giá cà phê, ổn định thị trường cà phê quốc tế, thông qua đó giải quyết các hệ quả tiêu cực về kinh tế và chính trị tại các quốc gia xuất khẩu cà phê.

Xem nhanh:

51