Hồng Văn

Câu chuyện cà phê – hồi 3: Người trong cuộc nói gì?

Thưa bà con, lẽ ra HỒNG VĂN tôi kết thúc “Câu chuyện cà phê” ở hồi 3 với tên gọi: Xuất khẩu cà phê và “nhuận bút”, tuy nhiên, thể theo yêu cầu của nhiều người là không nên kết thúc, mà mỗi hồi là một câu chuyện nhỏ trong ngành cà phê, từ nông dân, cơ quan quản lý, khuyến nông cà phê cho tới xuất khẩu cà phê nhân, thị trường cà phê hòa tan… 22

Câu chuyện cà phê_ Hồi 2: Biến công ty nhà nước thành công ty gia đình

Sau khi “dọn dẹp”sạch sẽ các đối thủ, những người không ăn rê trong công ty trong quá trình cổ phần hóa công ty cà phê S (khác công ty I), ông T, bây giờ là Tổng giám đốc công ty, kiêm chủ tịch hội đồng quản trị và là người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp, bất đầu công cuộc biến công ty S với thương hiệu khá uy tín hàng chục năm qua thành công ty của gia đình nhà mình. 68

51