Hạn chế xuất khẩu cà phê theo phương thức giao xa

“Trong bối cảnh phải đối mặt với biến động rất phức tạp của thị trường, ngành cà phê Việt Nam cần nhiều biện pháp để phát triển ổn định, đặc biệt là việc chấn chỉnh lại phương thức kinh doanh của các doanh nghiệp xuất khẩu”