Kết quả rà soát phương án giao khoán tại công ty Đăk Đoa

Phản ánh về việc một số phần tử xấu lôi kéo, xúi giục hàng trăm công nhân của Cty cà phê Đăk Đoa thuộc địa bàn huyện Đăk Đoa tỉnh Gia Lai, tập trung khiếu kiện và phản đối phương án khoán vườn cây của công ty. 2