Đắk Nông: Giá cà phê tăng, người dân đầu tư mạnh

Từ đầu tháng 5 đến nay, giá cà phê ở thị trường tỉnh Đác Nông có xu hướng tăng mạnh, nhiều đại lý thu mua với giá cà phê từ 25.000-25.500 đồng/kg