Đắk Lắk được mùa cà phê

Niên vụ cà phê năm 2008-2009 của tỉnh Đắk Lắk có khả năng đạt sản lượng trên 400.000 tấn cà phê nhân, tăng 50.000 tấn so với niên vụ cà phê năm ngoái.