Gia Lai: “Nóng” nghề đúc trụ tiêu

Vài năm gần đây tình trạng phá rừng lấy trụ tiêu giảm dần thay vào đó là việc sử dụng trụ bê tông và đây được xem là hướng đi bền vững đồng thời tạo thêm công việc làm cho người lao động vùng nông thôn. 9