Các biện pháp bảo hiểm rủi ro tỷ giá

Bên cạnh việc giúp các doanh nghiệp bảo hiểm rủi ro về lãi suất và tỷ giá, BIDV đã phát triển dịch vụ giao dịch hàng hóa tương lai với mục đích giúp các doanh nghiệp bảo hiểm giá.