Kim ngạch xuất khẩu hạt tiêu của các DN trong tháng 10

Tham khảo chi tiết danh sách và kim ngạch các doanh nghiệp xuất khẩu hạt tiêu trong tháng 10/2011 của Hiệp hội hồ tiêu Việt Nam (VPA)