Với khoảng 1.000 ha sầu riêng sắp thu hoạch, bầu Đức nói gì về mối lo dội chợ?

Ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) khẳng định sầu riêng là cây trồng thứ 2 của Hoàng Anh Gia Lai, sau chuối và rất tiềm năng, diện tích khoảng 1.000 ha sắp thu hoạch