Có cần người dẫn đường hay bạn đủ sức tự đi?

Thời gian gần đây, chúng ta gặp rất nhiều câu hỏi và bài viết đầy bức xúc về vấn đề: Dự báo của nhà nước đưa ra với độ tin cậy là quá thấp? Liệu doanh nghiệp có “nhúng tay” vào kết quả của dự báo này? 5