Kiến nghị đổi mới cơ chế điều hành xuất khẩu cà phê

Hiệp hội Cà phê, ca cao Việt Nam cho biết 8 tháng đầu năm, Việt Nam đã xuất khẩu hơn 800 ngàn tấn, đạt kim ngạch trên 1,2 tỷ USD. Dự kiến 4 tháng còn lại sẽ xuất thêm khoảng 350 - 400 ngàn tấn. 11