diện tích ca cao

Đăk Lăk: Phấn đấu đến năm 2015 đạt 6.000 ha ca cao

Vào thời điểm giá hạt ca cao đang ở mức xấp xỉ 50.000 đồng/kg khô, thì cây ca cao đang là tâm điểm chú ý của nhiều nông dân và đang chiếm lợi thế có thể cạnh tranh với một số cây công nghiệp khác như cà phê, điều… Tuy nhiên, việc phát triển ca cao ở Đăk Lăk vẫn còn gặp nhiều rào cản trong việc mở rộng diện tích cũng như kinh nghiệm sản xuất của nông dân đối với loại cây này.

Đăk Lăk: Phấn đấu đến năm 2015 đạt 6.000 ha ca cao

54