(02-07-2015) Giá cà phê suy sụp, cấu trúc “vắt” hạ màn

Lượng hàng robusta đấu giá trong ngày đầu tiên lên đến 40.280 tấn, trong đó Việt Nam đóng góp lượng khiêm tốn với 210 tấn. 4