Bảo tàng cà phê thế giới ở… Tây Nguyên

Có nhiều Bảo tàng Cà phê đã được thành lập từ rất lâu trên thế giới, từ bảo tàng do tư nhân bỏ tiền và dày công tạo nên, có bảo tàng do chính phủ bỏ tiền để thành lập. Là một trong những cường quốc cà phê của thế giới, nhưng nếu không có sự nỗ lực của Công ty Trung Nguyên thì... suýt chút nữa Việt Nam đã không thể có một Bảo tàng Cà phê kiểu như của Brazil, Ethiopia... 2