Giá cà phê: đang chuẩn bị cho một đợt rung chuyển mới

Giá kỳ hạn robusta đang dao động không theo qui luật cung-cầu. Giá cà phê trên sàn London hình như đang chuẩn bị cho một đợt rung chuyển mới. 1