Vinacafe Biên Hòa sẽ niêm yết trên HOSE

Ủy ban chứng khoán thông báo đã nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu thưởng của CTCP Vinacafé Biên Hòa (Vinacafe).