Tết chống hạn cho cà phê

Cận tết nhà nhà nơi nơi kéo nhau đi mua sắm. Còn người trồng cà phê ở Đăk Lăk lật đật lên rẫy cà phê chống hạn .