Giá hàng hoá xuống mức thấp nhất trong 1 tháng sau dự báo của IMF

Hàng loạt các loại hàng hoá đã giảm điểm sau dự báo của IMF và khủng hoảng hạt nhân của Nhật càng có dấu hiệu nghiêm trọng.