Bệnh cây cà phê cần giúp đỡ

Vừa qua, diễn đàn Y5Cafe nhận được câu hỏi của anh Trần Hữu Dưỡng ở Xã Quảng Trực , Huyện Tuy Đức, Đăk Nông cần sự góp ý kiến giúp đỡ của bà con trồng cà phê có kinh nghiệm về hiện tượng khô lá như  anh mô tả dưới đây: Cà phê được 2 năm […] 42