Phân bón độc – hãy ra tay trước khi quá muộn

Để hình dung quả bom Nitrobenzen này có thể sẽ nổ và làm banh xác chúng ta như thế nào xin mời bà con nhìn lại bài học còn rất mới đối với hai loại mặt hàng xuất khẩu 3