Chăm sóc vườn tiêu - Tin tức mới nhất về "Chăm sóc vườn tiêu"

%%tag_description%%

Tin tức về "Chăm sóc vườn tiêu"

chăm sóc vườn tiêu

Trồng tiêu theo cách của người nghèo

01/11/2011, 1 phản hồi

Anh chỉ dùng phân bò bón cho cây tiêu, trong khi những người khác dùng phân bón hóa học. Chọn con đường đi khác so với mọi người, ấy vậy mà anh đã thành công.

hai-tieu

Tiêu thu hoạch xong, nên bón phân như thế nào?

22/04/2011, 33 phản hồi

Em thấy trên diễn đàn mọi người nói là tiêu hái xong là bỏ phân hóa học liền. Nhưng ở chỗ em người ta không bỏ phân hóa học mà chỉ bỏ phân bò thôi.