Lâm Đồng: Trồng cây “lạ” ở Nam Ban

Nhiều hộ dân ở khu vực thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà đã tìm hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp bằng việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng để nâng cao hiệu quả sản xuất. 2