Giá cao su giảm 8% xuống mức thấp nhất 2 tháng

Giá cao su thấp nhất kể từ giữa tháng 3 và khả năng giảm tiếp trong tuần tới vì cung tăng trong khi nhu cầu hạn chế.