Ấn Độ sẽ gia tăng nhập cao su

Cho dù đang trong mùa cao điểm khai thác nhưng sản lượng cao su đã giảm xuống nghiêm trọng.