Cà phê phin thời…”fast food”

Thời gian gấp gáp khiến cho nhiều người không đủ thời gian pha một tách cà phê phin. Nhưng giờ đây, họ chỉ mất nửa phút để có tách cà phê thơm ngon như pha phin