Doanh nghiệp ngoại lũng đoạn cà phê Việt

Hơn một nửa cà phê Việt Nam đang được các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài... trực tiếp thu mua. Đó là thực trạng đáng lo ngại của ngành cà phê nước ta 22