ICO dự báo niên vụ cà phê toàn cầu 2010-2011 sẽ giảm về lượng và giá

Tổ chức Cà phê quốc tế (ICO) dự báo sản lượng cà phê toàn cầu trong niên vụ 2010-2011 sẽ đạt 133 đến 135 triệu bao (bao 60 kg). Trước đó, trong niên vụ 2009-2010 (vừa kết thúc vào cuối tháng 6/2010) đạt mức 120,6 triệu bao, giảm 5,8% so với sản lượng niên vụ 2008-2009. 9