ICO dự báo niên vụ cà phê toàn cầu 2010-2011 sẽ giảm về lượng và giá

Tổ chức Cà phê quốc tế (ICO) dự báo sản lượng cà phê toàn cầu trong niên vụ 2010-2011 sẽ đạt 133 đến 135 triệu bao (bao 60 kg). 9