Peru: Nông dân biểu tình yêu cầu chính phủ hỗ trợ hợp tác xã

Nông dân trồng cà phê ở Peru, một trong 10 quốc gia sản xuất cà phê hàng đầu thế giới, đang lên kế hoạch biểu tình vào cuối tháng 11 nhằm gây áp lực với chính phủ để yêu cầu có những chính sách hỗ trợ hợp lý cho các hợp tác xã, Hội đồng Cà phê Quốc gia (NCB) cho biết vào hôm thứ 5.