Cà phê Tây Nguyên: Lại đối mặt với mất mùa, mất giá?

Tháng 8 là thời điểm cây cà phê Tây Nguyên nuôi quả non. Năng suất cà phê sẽ như thế nào thì gần như đây là giai đoạn quyết định. 7