Hội nghị G-20 bế mạc với nhiều cam kết nhưng ít các giải pháp cụ thể

Hội nghị các Bộ trưởng Tài chính và Giám đốc Ngân hàng trung ương của 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi (G-20) đã kết thúc ngày 5-9 ở London, nhưng không đưa ra được các giải pháp cụ thể nào