3 Bộ “xắn tay” triệt phân bón giả

Có thể nói phân bón giả, kém chất lượng ngày càng nhiều và ngày càng nhờn mặt các cơ quan pháp luật. Nhiều cuộc họp, nhiều văn bản, nhiều biện pháp nhưng rốt cuộc nạn phân bón giả không giảm.