Tìm hiểu thị trường cà phê – Phần 5: Kỳ hạn – Bán khống – Mua đón

Lịch sử về sự ra đời thị trường kỳ hạn hay còn gọi là thị trường tương lai hiện vẫn còn nhiều tranh luận và chưa có một tài liệu nào khẳng định sự khởi nguồn của nó, nước nào là tiên phong trong việc phát minh ra loại thị trường này? 10