Giá cà phê khởi sắc khi căng thẳng thương mại có nhiều hứa hẹn (01/02/2019)

Căng thẳng thương mại có vẻ dịu bớt đã thu hút nhà đầu tư quay trở lại các thị trường...